Fiat Ducato 2.3 – czyszczenie DPF

Fiat Ducato 2.3 wlot przed czyszczeniem.
Fiat Ducato 2.3 pomiar po czyszczeniu.
Fiat Ducato 2.3 wlot spalin przed czyszczeniu.
Fiat Ducato 2.3 wlot spalin po czyszczeniu.