Mazda 5 2.0 – czyszczenie DPF

Mazda 5 pomiar ciśnienia zwrotnego przed czyszczeniem
Mazda 5 wlot spalin przed czyszczeniem
Mazda 5 pomiar ciśnienia zwrotnego po czyszczeniu
Mazda 5 wlot spalin po czyszczeniu