Renault Traffic 1.6 – czyszczenie DPF

Traffic 1.6 pomiar ciśnienia zwrotnego przed czyszczeniem
Renault Traffic 1.6 pomiar ciśnienia zwrotnego po czyszczeniu
Renault Traffic 1.6 wlot spalin przed czyszczeniem
Renault Traffic 1.6 wlot spalin po czyszczeniu