Volkswagen Tiguan 2.0 TDI – czyszczenie DPF

Tiguan 2.0 TDI pomiar ciśnienia zwrotnego przed czyszczeniem
Tiguan 2.0 TDI pomiar ciśnienia zwrotnego po czyszczeniu
Tiguan 2.0 TDI wlot spalin przed czyszczeniem
Tiguan 2.0 wlot spalin po czyszczeniu